Poprawa jakości życia z wózkami inwalidzkimi

Postęp technologiczny sprawia, że nowoczesne wózki dla osób niepełnosprawnych są w stanie znacznie poprawić życie osób po wypadkach oraz po poważnych chorobach. Wózki mogą mieć różne przeznaczenie. Nieco inaczej skonstruowane są wózki dla osób, które chcą uprawiać sport a inaczej te, które mają być użytkowane jedynie do codziennego poruszania się. Z wózków inwalidzkich bardzo często korzystają osoby, które mogą poruszać się w warunkach domowych, ale przebycie dłuższej trasy nie jest dla nich możliwe. Z tego powodu poza domem używają one wózków dla osób niepełnosprawnych. Dla wielu osób wózki inwalidzkie są szansą na większą samodzielność i brak uzależnienia od osób trzecich. Zmniejszająca się liczba barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się z wykorzystaniem wózków inwalidzkich sprawia, że coraz łatwiej jest użytkować wózek na co dzień, dotrzeć nim do sklepu, pracy, szkoły. W zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej wózek może być inaczej napędzany, czyli mechanicznie lub elektrycznie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s